سه راهی تقطیر | تک پیرکس

اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی | خرید اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی |

اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی | خرید اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی |

اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی از لوازم ضروری هر آزمایشگاهی هستند. از این اتصالات برای جفت و جور کردن محکم شیشه های آزمایشگاهی، بدون نشتی استفاده می شود. همچنین از این شیشه ها برای انتقال و یا جلوگیری از انتقال موادی که مورد ازمایش هستند استفاده می شود. به عنوان مثال ...

تماس با ما