انواع بورت آزمایشگاهی | تک پیرکس

بورت آزمایشگاهی چیست و چه انواعی دارد؟

بورت آزمایشگاهی چیست و چه انواعی دارد؟

بورت آزمایشگاهی استوانه ای شکل است و جنس شیشه ای دارد. و از آن بیشتر در آزمایشگاه های شیمی جهت برداشتن مقدار معینی از محلول و افزودن آن به صورت قطره قطره به ماده یا محلولی دیگر بکار می رود. انواع بورت آزمایشگاهی بورت ها به دو دسته کلی زیر ...

تماس با ما